1. SẢN PHẨM/ DỊCH VỤ

Tài sản nào được chấp nhận cầm cố?
Quy trình bảo quản tài sản được thực hiện như thế nào?
Tôi muốn tìm phòng giao dịch của F88 ?
Thông tin của tôi có được bảo mật không ?
Tôi muốn được tư vấn trực tiếp thì liên hệ thế nào ?
Tôi muốn đưa thông tin khiếu nại/ thắc mắc thì liên hệ thế nào ?
Lãi suất vay tại F88 là bao nhiêu?

2. VỀ KHOẢN VAY

Ai có thể sử dụng dịch vụ của F88?
Mất bao lâu để nhận được khoản tiền vay?
Tôi có thể đăng ký vay như thế nào?

3. THANH TOÁN KHOẢN VAY

Tôi có thể thanh toán trước hạn được không?